Tämän sivuston tarkoituksena on jakaa tietoa työelämän ihottuma- ja astmariskeistä ja kertoa, miten niihin liittyviä ongelmia voidaan ehkäistä. Se on tarkoitettu kaikille, jotka ovat valitsemassa itselleen koulutusta tai ammattia. Sivustosta on hyötyä myös opinto-ohjaajille, ammatinvalinnanohjaajille, kouluterveydenhoitajille ja vanhemmille.

http://www.toissaterveena.fi