Eri nivelvaiheen koulutuksissa työelämään tutustumisella on suuri merkitys, kun opiskelijat pohtivat ammatillisia vaihtoehtojaan ja soveltuvuuttaan eri tehtäviin. Lisäksi tavoitteena on saada tietoa työelämän yleisistä vaatimuksista sekä harjoitella työelämän pelisääntöjä käytännössä. Tutustumisen kautta tulevat myös tutkintotavoitteisten opintojen työssäoppimisen käytännöt tutuksi.

Valmentavassa koulutuksessa työelämään tutustumisesta käytetään nimitystä työelämään valmentautuminen. Valmentavassa koulutuksessa korostuu erityisopetuksellinen lähestymistapa, joka tarkoittaa käytännössä hyvin joustavia ja yksilöllisiä toteuttamistapoja valmentautumisjaksoilla. Lisäksi valmentautumisjaksot ovat yleensä pidempiä kuin peruskoulussa. Valmentautuminen pyritään toteuttamaan mahdollisimman aidossa ympäristössä eli oikeilla työpaikoilla. Harjoittelupaikkoina voivat toimia myös erilaiset tuetut työpaikat, jos opiskelijan valmiudet eivät ole vielä riittävät harjoitteluun avoimilla työmarkkinoilla.

Valmentavan koulutuksen työelämään valmentautumisjaksoille soveltuvaa ohjausmateriaalia löytyy runsaasti sivustolta www.valmentava.fi kohdasta Työelämävalmiudet ja työelämään valmentautuminen.

Ammatilliseen koulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa (ammattistartti) sekä maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa (MAVA) työelämään tutustumisesta käytetään nimitystä työssäoppimiseen valmentautuminen. Tavoitteet ja käytännön toteutus ovat samankaltaiset kuin valmentavassa koulutuksessa.