TETissä ohjattavat menevät oikeisiin työpaikkoihin tutustumaan. TET-jakson kesto on yleensä 1–2 viikkoa. Työaika on viikossa sama kuin koulussa: 30 tuntia (eli noin 6 tuntia päivässä). TETin aikana nuoret eivät kuitenkaan ole virallisesti työsuhteessa, eikä heille makseta palkkaa.

Ohjattavilla on päävastuu TET-paikan hakemisesta. Oppilaanohjaaja tai oma opettaja auttaa paikan hakemisessa tarvittaessa.

Tällä sivulla on TET-jakson valmisteluun ja purkuun liittyviä tehtäviä. TETin onnistumisen kannalta on tärkeää valmistautua siihen huolella. TETin jälkeinen reflektointi auttaa ohjattavia ymmärtämään kokemuksen merkityksen ja syventämään TET-jakson aikana opittuja asioita.