Joihinkin lukioihin haettaessa voi yhden tai useamman oppiaineen arvosana olla tärkeämpi kuin muiden (esim. musiikki hakiessasi musiikkilinjalle). Tällaisia aineita kutsutaan painotettaviksi oppiaineiksi.

Jos lukio käyttää valintaperusteissaan painotettavia oppiaineita, nämä aineet vaikuttavat keskiarvoon enemmän kuin muut aineet.