Opiskelijan infokorteissa kerrotaan erityisopetuksen perusteena olevista asioista opiskelijoille. Korttisarjassa on 8 korttia: ADHD, Aspergerin oireyhtymä, kehitysvammaisuus, laaja-alaiset oppimisvaikeudet, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus, CP-vamma, kuulovamma sekä näkövamma.
Kortisto on tuotettu TOKKA2-projektissa.

Lataa tästä pdf omalle koneellesi