Ohjaajan on suositeltavaa tutustua sivustoon etukäteen. Sivustolle ei kannata mennä ainoastaan surffailemaan oppitunneilla. Se on tarkoitettu käytettäväksi ohjatusti nuorten kanssa. Sivusto toimii ohjaajalle eräänlaisena oppilaanohjauksen opettajanoppaana. Tehtävien ja tekstien on tarkoitus johdattaa ohjattavaa eteenpäin ammatinvalintaprosessissa.

Apua ammatinvalintaan -osio on suunniteltu toimimaan ammatinvalintaprosessin runkona. Osio sisältää erilaisia ohjattavien ammatinvalintaprosessia tukevia tehtäviä. Ohjaaja voi teettää ohjattavilla tehtäviä harkintansa mukaan haluamassaan järjestyksessä.

Tarkoituksena on, että ohjaaja miettii teemojen käsittelyn etukäteen.

Esimerkkisuunnitelma Itsetuntemus-teemasta voisi olla vaikka seuraavanlainen:

1. Ohjaaja käy ohjattavien kanssa yhdessä läpi esim. seuraavanlaisia asioita:

      • Miksi/miten itsetuntemus vaikuttaa ammatinvalintaan?
      • Miksi on tärkeää pohtia millainen olen ja mitä haluan työltäni?

2. Tämän jälkeen annetaan ohjattaville tietokoneella tehtäväksi itsetuntemukseen liittyviä verkkotehtäviä. Ohjattavat tulostavat tekemänsä tehtävät ja ohjaaja kerää ne seuraavaa kertaa varten.

3. Seuraavalla kerralla käydään läpi esim. pienryhmissä keskustellen edellisellä tunnilla tehtyjä tehtäviä. Tämän jälkeen tehdään ohjaajan valitsema ryhmätehtävä teemaan liittyen.

4. Henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa ohjaaja voi teettää ohjattavilla itsetuntemukseen liittyviä yksilötehtäviä.

Apua ammatinvalintaan -osiosta löytyy myös ohjaajalle erilaisia ohjauksen tukimateriaaleja ja hyödyllisiä linkkejä lista.

Koulutusalat -osiossa on koulutusaloittain jaoteltu erilaisia ammattivideoita, joita voidaan katsoa yhdessä koko ryhmän kanssa tai voit ohjata nuoret katsomaan niitä itsenäisesti. Koulutusaloihin liittyvä ammattivideotehtävä ohjaa nuoret kiinnittämään huomiota videoiden sisältöön tarkemmin.

Vaihtoehdot peruskoulun jälkeen -osioon on koottu tietoa peruskoulun jälkeisistä vaihtoehdoista. Osioon liittyvä verkkotehtävä ohjaa nuoret itse perehtymään eri vaihtoehtoihin.

Hakeminen -osiosta löytyy tietoa uudistuneen yhteishaun valintaperusteista. Osioon liittyvä verkkotehtävä ohjaa nuoret itse perehtymään valintaperusteisiin. Lisäksi sivustolta löytyy tehtäviä, joiden avulla nuori voi itse laskea omat valintapisteensä ammatilliseen koulutukseen.