Nuorilla on näkymässään ainoastaan yksi laatikollinen verkkotehtäviä, jotka on tarkoitettu tehtäväksi oppitunneilla itsenäisesti tietokoneella. Tehdyt verkkotehtävät voidaan tulostaa talteen. Lisäksi osa tehtävistä on tulostettavissa tyhjinä lomakkeina, jolloin ne on mahdollista tehdä myös ilman tietokonetta.

Ohjaajan näkymä sisältää verkkotehtävien lisäksi ryhmätehtäviä sekä yksilöohjauksen tehtäviä. Ryhmätehtäviin ja yksilöohjauksen tehtäviin ei tarvita tietokonetta. Ryhmätehtäviä on tarkoitus tehdä ohjatusti oppitunneilla. Yksilöohjauksen tehtävät ovat henkilökohtaisia ohjaustilanteita varten. Tarkoitus on, että ohjaaja tulostaa ryhmä- tai yksilötehtävät ennen ohjausta.