Kuten jo huomasit, etusivulla tulee tehdä valinta siitä, onko käyttäjä ohjaaja vai nuori. Tekijät ovat nähneet ohjaajat ja nuoret kahtena eri kohderyhmänä ja halunneet tehdä molempien tarpeisiin sopivat sivustot. Sivustoilla on osittain erilaiset tekstit. Nuorten sivustolta on lisäksi karsittu pois kaikki ”ylimääräinen”, eli selkeästi vain ohjaajalle tarkoitetut materiaalit ja tehtävät.