MAST-hankkeessa kehitetyn nuorten ohjausmallin eri vaiheiden tueksi on viime vuosina tehty useita julkaisuja, jotka ovat syntyneet moniammatillisen yhteistyön tuloksena. Julkaisujen tavoitteena on auttaa nuorten ohjaus- ja tukipalvelujen parissa toimivia henkilöitä heidän ohjatessaan erilaisia nuoria opintopolulla ja sen nivelvaiheissa eteenpäin kohti työelämää.

Lue MAST ohjausmallin julkaisut