Tämä sivusto on toteutettu MOVE-hankkeena (Moninaista Ohjausta Verkossa) 1.8.2012–31.12.2013. Hanketta on rahoittanut Opetushallitus ja sitä on koordinoinut Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat toimineet Bovallius-ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Keskuspuiston ammattiopisto sekä Kiipulan ammattiopisto. Yhteistyökumppanit ovat arvioineet sivustoa ja antaneet palautetta tekijöille sivuston kehittämisen aikana.

Sivuston päätekijät:

    • Laura Sirkiä, opinto-ohjaaja ja erityisluokanopettaja (KM)
    • Sampo Harju, opinto-ohjaaja ja luokanopettaja (FM)
    • Olli Sirkiä, web designer

Voit halutessasi antaa palautetta sähköpostitse: palaute(at)ammatinvalinta.fi