AVO on työ- ja elinkeinoministeriön kehittämä ammatinvalintaohjelma, joka on ollut jo pitkään käytössä verkossa. Se on tarkoitettu ammatti- ja koulutusvaihtoehtojen pohtimiseen peruskoulun tai lukion jälkeen.

AVOsta löytyy tietoja lähes 300 ammatista sekä tietoja ammatteihin johtavasta koulutuksesta.

AVOn avulla voi arvioida omia kiinnostuksia ja kykyjä sekä pohtia mitä toivoo tulevalta ammatilta. AVO ei tee valintoja kenenkään puolesta, vaan antaa aineksia päätöksentekoon. AVO ei myöskään mittaa soveltuvuutta. Se auttaa tarkastelemaan ammatinvalinnan kannalta keskeisiä arvoja ja kiinnostuksia, mutta ne eivät takaa soveltuvuutta ammattiin.

Ohjaajan kannattaa perehtyä hyvin ammatinvalintaohjelman käyttöön ennen sen käyttöä ohjattavien kanssa. Ohjelman hyvä ominaisuus on, että sen avulla pääsee helposti etsimään lisätietoa ohjattavia kiinnostavista aloista. Aikaa kannattaa myös varata runsaasti itse testin tekemiseen sekä jatkotyöskentelyyn.

http://www.mol.fi/avo