headerBlue
AloitussivuNuorten etusivuApua ammatinvalintaanKoulutusalatVaihtoehdot peruskoulun jälkeen
+100%-
HakutoivejärjestysHakijan lähtötilanneYleinen koulumenestysPainotettavat arvosanatSukupuoliTyökokemusAiemmat opinnot ja harrastuneisuusPääsy- ja soveltuvuuskoeKielikokeetTasapistetilanneHarkintaan perustuva valinta

Kielikokeet

Jos äidinkielesi on muu kuin hakemasi koulutuksen opetuskieli (yleensä suomi), sinut kutsutaan kielikokeeseen. Tällä halutaan varmistaa, että sinulla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

Sinua ei kutsuta kielikokeeseen, jos
• sinulla on peruskoulun päättötodistus, joka on suoritettu hakemasi koulutuksen opetuskielellä.
• olet suorittanut perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän vähintään arvosanalla 7. Kielen on oltava hakemasi koulutuksen opetuskieli.
• olet suorittanut perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä oppimäärän vähintään arvosanalla 7. Kielen on oltava hakemasi koulutuksen opetuskieli.
• olet suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon hakemasi koulutuksen opetuskielellä.
• olet suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, ruotsi äidinkielenä, saame äidinkielenä, suomi toisena kielenä, ruotsi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille. Kielen on oltava hakemasi koulutuksen opetuskieli.slogan_kyltti_kielikoe
• olet suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen koko oppimäärän. Kielen on oltava hakemasi koulutuksen opetuskieli.
• olet suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3. Tai olet suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.

Jos hakijalla ei ole vaadittavaa kielitaitoa, hänet voidaan jättää valitsematta koulutukseen.

opetushallitus rahoittaa