headerBlue
AloitussivuNuorten etusivuApua ammatinvalintaanKoulutusalatVaihtoehdot peruskoulun jälkeen
+100%-

slogan_kyltti_valma” width=

VALMA – Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Voit hakea ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen:

 • jos et vielä peruskoulun jälkeen tiedä mitä tekisit
 • jos haluat parantaa peruskoulun todistusta
 • jos kaipaat lisää tietoa jatko-opintomahdollisuuksista.

Koulutuksen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa tarkennetaan, mitä opintoja suoritat ja miten. Koulutuksen aikana harjoittelet hakeutumista ammatillisiin perustutkintoihin ja saat tukea ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen.

Uuteen valmentavaan koulutukseen sisältyvät entiset:

 • ammattistartit
 • maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavat koulutukset (MAVA)
 • kotitalousopetus
 • valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 1.

Kuka voi hakea?

Jos olet suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan koulutuksen, voit hakea valmentavaan koulutukseen. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla oppilaitos katsoo olevan riittävät edellytykset suoriutua opinnoista. Edellytyksenä on myös, että tähtäät valmentavan koulutuksen jälkeen ammatilliseen perustutkintoon.

Mitä opinnot sisältävät?

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus kestää noin lukuvuoden (60 osaamispistettä). Valmentavassa koulutuksessa voit:

 • parantaa tiedonhankintataitoja
 • kehittää kielitaitoasi
 • tutustua eri aloihin ja miettiä, mikä sinulle sopisi
 • kehittää opiskelu- ja elämäntaitoja
 • tutustua työelämään työpaikkavierailujen ja työpajatoiminnan kautta
 • tutustua erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Koulutus sisältää pakollisia ja valinnaisia osia. Voit lisäksi valita ammatillisia tai yhteisiä osia ammatillisista perustutkinnoista. Saat suoritetusta valmentavasta koulutuksesta todistuksen. Saat myös lisäpisteitä kun haet yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen.

Valmentavaan koulutukseen ei voi hakea, jos on suorittanut

 • ylioppilastutkinnon
 • ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aikaisemman tutkinnon
 • ammatillisen aikuisten näyttötutkinnon
 • korkeakoulututkinnon
 • edellä mainittuja tutkintoja vastaavan ulkomaisen tutkinnon.

opetushallitus rahoittaa