headerBlue

ryhma_tehtava

Uratarinat

Lue ohjattaville uratarina tai pyydä heitä lukemaan sellainen itse. (Valmiita tulostettavia uratarinoita löytyy paljon netistä, esim. www.ammattinetti.fi tai www.ammattiosaaja.fi)

Hahmotelkaa tämän jälkeen yhdessä esimerkiksi taululle uratarinassa esiintyvän henkilön urapolku. Vaihtoehtoisesti voit antaa erilaisia uratarinoita pareittain luettavaksi ja parit voivat hahmotella henkilön urapolun ja esitellä sen sitten muille. Voit helpottaa urapolun hahmottelua lisäkysymyksillä.

Tämä harjoitus voidaan tehdä myös yksilöohjauksessa. Joskus on helpompi lähestyä asioita ulkopuolelta käsin, muiden ihmisten tarinoiden kautta. Tarinoiden avulla voi oivaltaa uusia asioita itsestään ja ympäristöstään. Harjoituksen tarkoituksena on tuoda ohjattaville näkyväksi urapolkujen moninaisuus.


opetushallitus rahoittaa