headerBlue

ryhma_tehtava

TET-jakson jälkeen

Tehtävän tarkoituksena on aktivoida ohjattavia pohtimaan TET-jaksoa sen jälkeen.

Valmistaudu ennen tunnin alkua seuraavasti:

1. Hanki valmiiksi 3–5 isoa paperia (voivat olla erivärisiä).
2. Järjestä luokka niin, että siellä on 3–5 eri toimipistettä.
3. Jaa jokaiseen toimipisteeseen erivärisiä tusseja valmiiksi.
4. Kirjoita papereiden keskelle valmiiksi esim. seuraavanlaisia otsikoita:

  • Missä onnistuin hyvin TET-jaksolla?
  • Mikä tuntui vaikealta/mistä en pitänyt TET-jaksolla?
  • Mitä hyötyä TET-jaksosta oli minulle?
  • Mitä tein TET-jaksolla?
  • Mitä opin työelämästä TET-jaksolla?

Tunnin toteutus:

Jaa ohjattavat eri toimipisteisiin pienryhmissä. Ohjaa heitä keskustelemaan ryhmissä ja kirjoittamaan ajatuksia ajatuskartan muotoon otsikoiden ympärille.

Ryhmät vaihtavat toimipistettä ohjaajan merkistä. Lopuksi ryhmät palaavat takaisin ensimmäiseen toimipisteeseen.

Jokainen ryhmä esittelee vuorollaan yhden paperin. Ajatuskarttoja voidaan vielä täydentää yhdessä.

opetushallitus rahoittaa