headerBlue

ryhma_tehtava

Tarinoita ammattikuvista

Leikkaa valmiiksi tai pyydä ohjattavia leikkaamaan esim. lehdistä valmiita kuvia eri ammattialojen ihmistä.

Liimatkaa kuvat isolle paperille. Keksikää yhdessä kaikille kuvien henkilöille ”elämä” ja uratarina.

Ohjaa tarinan keksimistä esim. seuraavanlaisilla kysymyksillä:

  • Millainen kuvan henkilö on luonteeltaan?
  • Onko hän tyytyväinen työhönsä?
  • Mitkä asiat vaikuttivat hänen ammatinvalintaansa?
  • Keitä hänen perheeseensä kuuluu?
  • Mitä hän tekee vapaa-ajallaan?
  • Mitä on tapahtunut juuri ennen kuvan ottamista?

Kirjaa ohjattavien keksimät asiat miellekarttatyylisesti kuvan ympärille. Miellekartta voidaan halutessa vielä kirjoittaa tarinan muotoon.

Vaihtoehtoisesti voit myös antaa tehtävän pareittain tai pienissä ryhmissä itsenäisesti tehtäväksi. Valmiit työt voidaan esitellä muulle ryhmälle.


opetushallitus rahoittaa