headerBlue

ryhma_tehtava

Olet hyvä tyyppi

Jaa jokaiselle ohjattavalle yksi paperi ja pyydä heitä kirjoittamaan siihen oma nimensä.

Kierrätä papereita myötäpäivään ja ohjeista kirjoittamaan toisten papereihin jotain mukavaa. Voit antaa ohjattaville avuksi luonnekortteja (löytyvät Ohjauksen tukimateriaaleja -sivulta).

Tehtävä voidaan toteuttaa myös niin, että paperit kiinnitetään kunkin ohjattavan selkään. Ohjattavat kiertävät luokassa ja kirjoittavat positiivisia asioita toistensa papereihin.

Pienryhmän kanssa tämä voidaan toteuttaa viikottaisena rutiinina. Voit esimerkiksi kirjoittaa jokaisen ohjattavan nimen taululle ja kirjata ylös positiivisia onnistumisen hetkiä viikon varrelta. Muut ohjattavat saavat sanoa vuorollaan jonkin positiivisen asian kyseisestä henkilöstä.


opetushallitus rahoittaa