headerBlue

ryhma_tehtava

Mitä tiedät ammattialoista?

Tulosta oheisesta linkistä aukeava kaavio (lataa pdf tästä). Jaa ohjattavat pieniin ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle tyhjä kaavio.

Ohjeista ryhmäläiset kirjoittamaan tyhjään laatikkoon jokin ammattiala (esim. “Kulttuuriala”). Ohjattavien tehtävänä on keskustella ja kirjata kaavioon, mitä heille tulee mieleen ja mitä he tietävät kyseisestä ammattialasta. Aikaa on 5–10 minuuttia.

Tämän jälkeen kukin pienryhmä esittelee muulle ryhmälle aikaansaannoksensa.


opetushallitus rahoittaa