headerBlue

ryhma_tehtava

Mielipidejana


Lataa tästä Mielipidejana PDF-tiedosto koneellesi

Tee tilaa luokkaan ja pyydä ohjattavia asettumaan ympäri tilaa.

Lue taulukon väittämät ääneen. Ohjeista ohjattavia sijoittumaan luokassa omien vastaustensa mukaisesti. Luokan toinen pää tarkoittaa “Kyllä”, keskellä “En tiedä” ja toinen pää tarkoittaa “Ei”.

Kirjatkaa vastausten määrä taulukkoon.


opetushallitus rahoittaa