headerBlue

ryhma_tehtava

Mitä ammatteja tulee mieleen?

Jaa ohjattavat pieniin ryhmiin tai pareihin. Jaa jokaiselle pienryhmälle oheisesta linkistä aukeava tyhjä taulukko
(lataa pdf tästä).

Ohjeista ohjattavat kirjoittamaan taulukon laatikoihin heidän mieleensä tulevia ammatteja otsikoiden mukaisesti.

Kukin pienryhmä esittelee oman aikaansaannoksensa muulle ryhmälle.

Ohjattavia voi lisäksi esim. kehottaa valitsemaan listaamistaan ammateista kiinnostavimman jatkotyöskentelyä varten.

opetushallitus rahoittaa