headerBlue

yksiloohjauksen_kuva

Mikä nyt on fiilis?

Ota esille tunnekortit, joissa on sekä positiivisia että negatiivisia tunteita (kortit löytyvät Ohjauksen tukimateriaaleja -sivulta).

Kysy ohjattavalta, mitkä tunteet kuvaavat hänen tämän hetkistä tilaansa. Voit käyttää ohjauskeskustelun eri vaiheissa myös esim. erilaisia postikortteja, pieniä esineitä tai värikortteja kuvaamaan ohjattavan sen hetkistä tunnetilaa. Konkreettiset välineet auttavat ohjattavaa ilmaisemaan tunteitaan ja tuomaan esiin elämäänsä liittyviä asioita.

Auta ohjattavaa tunnistamaan tunteensa ja sanoittamaan niitä. Varo vähättelemästä ohjattavan tunteita esimerkiksi “Kyllä se siitä” ja “Älä turhaan murehdi” -tyyppisillä lauseilla. Jos ohjattava on esimerkiksi poiminut “surullinen”-kortin, kysy häneltä, miksi hän valitsi sen. Mitä hän sillä tarkoittaa?

Kirjaa tunnesanat ja ohjattavan niille antamat selitykset paperille. Näin voit tarvittaessa osoittaa eri tunteita paperilta ja kysyä, miten ne ohjattavan mielestä liittyvät toisiinsa. Tämä tuo ohjattavalle näkyväksi mahdollisia syy-seuraus-suhteita. Voitte myös tarvittaessa palata kirjaamiesi asioiden pariin myöhemmin.


opetushallitus rahoittaa