headerBlue

ryhma_tehtava

Ammattiesittely

Ammattiesittelyn voi tehdä yksin, pareittain tai pienessä ryhmässä.

Anna ohjattaville seuraavanlaiset ohjeet:

1. Valitse kiinnostava ala/ammatti/koulutusohjelma.
2. Kerää tietoa.
3. Etsi kuvia.
4. Ota selvää, missä on lähimmät oppilaitokset, joissa alaa voi opiskella.
5. Ota selvää, millainen henkilö sopisi alalle ja mitä ominaisuuksia alalla vaaditaan.
6. Kokoa keräämäsi tiedot seinätyöksi ja esittele työ muille.

opetushallitus rahoittaa