headerBlue

ryhma_tehtava

Keksitty elämäntarina

Pyydä ohjattavia leikkaamaan nuorten aikuisten kuvia lehdistä tai etsi kuvat itse valmiiksi. Jokainen valitsee yhden kuvan ja liimaa sen tyhjän paperin keskelle. Anna tehtäväksi keksiä kuvan henkilölle elämäntarina ja kirjoittaa siihen liittyvät asiat kuvan ympärille miellekartan muotoon.

Voit antaa ohjattaville apukysymyksiä:

  • Ikä?
  • Harrastukset ja vapaa-aika?
  • Miten opiskelu/työ sujuu?
  • Perhe?
  • Asuminen?
  • Haaveet?

Usein on helpompi tuoda esiin ideoitaan ja unelmiaan, kun ne eivät ole ”henkilökohtaisia”. ”Valehenkilöllisyyden” kautta voi tuoda esille unelmiaan kuitenkaan paljastamatta niitä muille. Tuolloin ei tarvitse pelätä, että joku vähättelee tai nauraa unelmille.

Laadittu miellekartta voidaan myös kirjoittaa tarinan muotoon.


opetushallitus rahoittaa