headerBlue

yksilotehtava_kuva

Hakeminen-tehtävän vastaukset

Etsi alla oleviin kysymyksiin vastaukset sivuston Hakeminen-osiosta.

1. Kuinka moneen koulutukseen voit enintään hakea yhteishaussa?
Viiteen

2. Milloin kevään yhteishaun tulokset selviävät?
Kesäkuussa

3. Kuinka monta lisäpistettä saat ensimmäisestä hakutoiveestasi?
2p

4. Jos haet yhteishaussa samana vuonna kuin saat peruskoulun
päättötodistuksen, kuinka monta lisäpistettä saat?

6p

5. Jos olet suorittanut ammattistartin, kuinka monta lisäpistettä saat?
6p

6. Kuinka monta lisäpistettä saa henkilö, jolla ei ole ennestään
opiskelupaikkaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai lukiossa?

8p

7. Kuinka monta pistettä saat yleisestä koulumenestyksestä, jos
kaikkien aineiden keskiarvosi on 8?

11p

8. Kuinka monta pistettä yleisestä koulumenestyksestä voi enimmillään saada?
16p

9. Mitkä ovat painotettavien arvosanojen oppiaineet?
Liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö, kotitalous.

10. Jos kolmen parhaan painotettavan arvosanasi keskiarvo on 7,8,
kuinka paljon saat niistä pisteitä?

4p

11. Kuinka paljon työkokemuksesta tai osallistumisesta työpajatoimintaan,
työharjoitteluun tai työkokeiluun voi saada lisäpisteitä?

0-3p

12. Milloin sukupuolesta voi saada 2 pistettä?
Jos hakemasi koulutuksen ensisijaisista
hakijoista alle 30 % on samaa sukupuolta kuin sinä.

13. Ketkä saavat kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen?
Kaikki hakijat.

14. Jos on hakenut useaan saman alan koulutukseen,
joutuuko menemään useaan pääsykokeeseen?

Ei joudu. Hakija kutsutaan kokeeseen vain ylimpään hakutoiveeseen.
Koetulos huomioidaan kaikissa saman alan koulutuksen hakutoiveissa.

15. Jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa, oletko mukana myös tavallisessa,
pisteisiin perustuvassa yhteishaussa?

Kyllä. Harkintaan perustuva valinta ei siis sulje pois pisteisiin perustuvaa valintaa.

16. Millä perusteella hakijat valitaan lukioon?
Hakijat valitaan lukioon peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella.

17. Onko lukioissa pääsykokeita?
Lukioissa voi olla pääsy- ja soveltuvuuskokeita.
Lukiot voivat itse päättää, millaiset kokeet ovat ja ovatko ne hakijoille pakolliset vai vapaaehtoiset.

18. Miten ammatillisiin erityisoppilaitoksiin voi hakea?
Haku ammatillisiin erityisoppilaitoksiin järjestetään keväällä 2015 ensimmäisen kerran sähköisesti
opintopolku.fi-sivuston kautta. Hakulomake ja hakuaika löytyy osoitteesta www.opintopolku.fi.

19. Miten VALMA-koulutukseen voi hakea?
Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku järjestetään yhteishaun jälkeen. Haku
tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomake ja hakuaika löytyy osoitteesta www.opintopolku.fi.

20. Miten kymppiluokalle voi hakea?
Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku järjestetään yhteishaun jälkeen. Haku
tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomake ja hakuaika löytyy osoitteesta www.opintopolku.fi.

opetushallitus rahoittaa