headerBlue

ryhma_tehtava

Ennen TET-jaksoa

Tehtävän tarkoituksena on aktivoida ohjattavia pohtimaan TET-jaksoon liittyviä asioita.

Jos TET-jaksoon liittyviä asioita on käsitelty jo ennen tehtävän tekemistä, se toimii ns. oppimisen kertauksena. Tai vaihtoehtoisesti voit aloittaa TET-jakson käsittelyn kyseisellä tehtävällä.

Valmistaudu ennen tunnin alkua seuraavasti:

1. Hanki valmiiksi 3–5 isoa paperia (voivat olla erivärisiä).
2. Järjestä luokka niin, että siellä on 3–5 eri toimipistettä.
3. Jaa jokaiseen toimipisteeseen erivärisiä tusseja valmiiksi.
4. Kirjoita papereiden keskelle valmiiksi esim. seuraavanlaisia otsikoita:

  • Miten haen TET-paikkaa?
  • Miten käyttäydyn TET-jaksolla?
  • Mitä hyötyä TET-jaksosta on minulle?
  • Mitä kysymyksiä minulla on TET-jaksosta?

Tunnin toteutus:

Jaa ohjattavat eri toimipisteisiin pienryhmissä. Ohjaa heitä keskustelemaan ryhmissä ja kirjoittamaan ajatuksia ajatuskartan muotoon otsikoiden ympärille.

Ryhmät vaihtavat toimipistettä ohjaajan merkistä. Lopuksi ryhmät palaavat takaisin ensimmäiseen toimipisteeseen.

Jokainen ryhmä esittelee vuorollaan yhden paperin. Ajatuskarttoja voidaan vielä täydentää yhdessä.

opetushallitus rahoittaa