headerBlue

ryhma_tehtava

Arvaa ammatti

Yksi ohjattavista tulee luokan eteen ja nostaa pinosta jonkun ammattikortin (löytyvät Ohjauksen tukimateriaaleja -sivulta). Muut ohjattavat esittävät kysymyksiä ja yrittävät vastausten perusteella arvata, mikä ammatti on kyseessä. Vastata saa ainoastaan “Kyllä” tai “Ei”. Voidaan myös sopia, että arvuuttaja antaa muitakin vihjeitä.

 Apukysymyksiä:

  • Tehdäänkö töitä käsillä?
  • Onko se luova ammatti?
  • Tarvitseeko ammattiin korkeakoulutuksen?
  • Valmistuuko ammattiin ammattikoulutuksesta?
  • Työskenteleekö ammatin edustaja asiakaspalvelutehtävissä?
  • Työskenteleekö ammatin edustaja kaupassa? Koulussa? Päiväkodissa? Sairaalassa?
  • Vaatiiko työ ruumiillista voimaa?
  • Vaatiko työ matikkaa? Kieliä?
  • Onko työ vuorotyötä?
  • Tehdäänkö työtä ihmisten parissa? Yksin?

Ammatin arvaamista voidaan pelata myös Aliaksen tavoin. Yksi ryhmän jäsenistä nostaa ammattikortin, eikä näytä sitä muille. Hän yrittää selittää tai näytellä kortin ammattia ja muut yrittävät arvata, mikä ammatti on kyseessä.


opetushallitus rahoittaa