headerBlue

ryhma_tehtava

Ammateissa tarvittavia luonteenpiirteitä

Järjestä luokkaan kolme eri työpistettä. Kaikissa työpisteissä on valmiina kyniä ja iso paperi, jossa lukee keskellä jokin ammatti.

Jaa ohjattavat pieniin ryhmiin. Jokaisen työpisteen luona on yksi ryhmä kerrallaan. Pyydä ryhmäläisiä kirjoittamaan ammateissa tarvittavia luonteenpiirteitä ammattisanan ympärille. Kehota vaihtamaan työpistettä hetken päästä.

Auta ja ohjaa keskustelua tarvittaessa. Keskustelkaa lopuksi yhteisesti aikaansaannoksista. Voit tarvittaessa jakaa pöytiin tai heijastaa näkyville paperin, jossa lukee eri luonteenpiirteitä tai käyttää valmiita luonnekortteja (löytyvät Ohjauksen tukimateriaaleja -sivulta).


opetushallitus rahoittaa