AloitussivuOhjaajan etusivuApua ammatinvalintaanKoulutusalatVaihtoehdot peruskoulun jälkeen
+100%-

Ammatillinen peruskoulutus

slogan_kyltti_vaihtoehdotperuskoulun_jalkeen

Ammatillisen peruskoulutuksen suorittaminen johtaa ammatilliseen perustutkintoon eli ammattiin.

Ammatillista perustutkintokoulutusta koskevat muutokset tulevat voimaan 1.8.2015. Uudistukset lisäävät ammatillisten opintojen valinnaisuutta. Myös opintojen sisällöt ja rakenne muuttuvat vastaamaan entistäkin paremmin työelämän tarpeita. Uudistuksen myötä koulutusten laajuus ilmoitetaan osaamispisteinä (osp). Perustutkinnon laajuus on 180 osp.

Koulutus kestää yleensä 3 vuotta. Sen aikana opiskellaan ammattiin liittyviä tietoja ja taitoja sekä valmistaudutaan itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Ammatillinen peruskoulutus antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Ammatillisia perustutkintoja voi suorittaa kahdeksalla koulutusalalla:

  • humanistinen ja kasvatusala
  • kulttuuriala
  • luonnontieteiden ala
  • luonnonvara- ja ympäristöala
  • matkailu-, ravitsemis- ja talousala
  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
  • tekniikan ja liikenteen ala
  • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Ammatillista peruskoulutusta järjestävät ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset erityisoppilaitokset ja kansanopistot.

opetushallitus rahoittaa