AloitussivuOhjaajan etusivuApua ammatinvalintaan
+100%-
ItsetuntemusTulevaisuuden haaveiluAmmattitietousTyöelämään tutustuminenOpiskelupaikkoihin tutustuminenAlojen terveydentilavaatimuksetAmmatinvalintasuunnitelmaOhjauksen tukimateriaalejaHyödyllisiä linkkejä
ammatinvalinta.fi

Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustuminen on olennainen osa ammatinvalintaprosessia. Sen kautta ohjattavilla on mahdollisuus saada realistinen kuva ammattialojen arjesta ja työnteon haastavuudesta. Työelämään tutustumisen myötä ohjattavien kiinnostus tiettyä ammattialaa kohtaan voi heikentyä tai vahvistua entisestään.

Työelämään tutustuminen auttaa herättämään ohjattavissa arvostusta kaikenlaista työntekoa kohtaan. Lisäksi ohjattaville tulee konkreettisesti selväksi monet työelämän pelisäännöt, kuten työajoista kiinni pitäminen ja palkkaukseen liittyvät asiat.


Peruskoulun TET-jakso

TETissä ohjattavat menevät oikeisiin työpaikkoihin tutustumaan. TET-jakson kesto on yleensä 1–2 viikkoa. Työaika on viikossa sama kuin koulussa: 30 tuntia (eli noin 6 tuntia päivässä). TETin aikana nuoret eivät kuitenkaan ole virallisesti työsuhteessa, eikä heille makseta palkkaa.

Ohjattavilla on päävastuu TET-paikan hakemisesta. Oppilaanohjaaja tai oma opettaja auttaa paikan hakemisessa tarvittaessa.

Tällä sivulla on TET-jakson valmisteluun ja purkuun liittyviä tehtäviä. TETin onnistumisen kannalta on tärkeää valmistautua siihen huolella. TETin jälkeinen reflektointi auttaa ohjattavia ymmärtämään kokemuksen merkityksen ja syventämään TET-jakson aikana opittuja asioita.

Työelämään valmentautuminen nivelvaiheen koulutuksissa

Eri nivelvaiheen koulutuksissa työelämään tutustumisella on suuri merkitys, kun opiskelijat pohtivat ammatillisia vaihtoehtojaan ja soveltuvuuttaan eri tehtäviin. Lisäksi tavoitteena on saada tietoa työelämän yleisistä vaatimuksista sekä harjoitella työelämän pelisääntöjä käytännössä. Tutustumisen kautta tulevat myös tutkintotavoitteisten opintojen työssäoppimisen käytännöt tutuksi.

Valmentavassa koulutuksessa työelämään tutustumisesta käytetään nimitystä työelämään valmentautuminen. Valmentavassa koulutuksessa korostuu erityisopetuksellinen lähestymistapa, joka tarkoittaa käytännössä hyvin joustavia ja yksilöllisiä toteuttamistapoja valmentautumisjaksoilla. Lisäksi valmentautumisjaksot ovat yleensä pidempiä kuin peruskoulussa. Valmentautuminen pyritään toteuttamaan mahdollisimman aidossa ympäristössä eli oikeilla työpaikoilla. Harjoittelupaikkoina voivat toimia myös erilaiset tuetut työpaikat, jos opiskelijan valmiudet eivät ole vielä riittävät harjoitteluun avoimilla työmarkkinoilla.

Valmentavan koulutuksen työelämään valmentautumisjaksoille soveltuvaa ohjausmateriaalia löytyy runsaasti sivustolta www.valmentava.fi kohdasta Työelämävalmiudet ja työelämään valmentautuminen.

Ammatilliseen koulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa (ammattistartti) sekä maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa (MAVA) työelämään tutustumisesta käytetään nimitystä työssäoppimiseen valmentautuminen. Tavoitteet ja käytännön toteutus ovat samankaltaiset kuin valmentavassa koulutuksessa.

Tietoa työelämästä

Alla oleva video tarjoaa ohjattaville hyödyllistä perustietoa työelämästä. Katsottuaan videon ohjattavat voivat tehtä siihen liittyvän Tervetuloa työelämään! -verkkotehtävän.opetushallitus rahoittaa