AloitussivuOhjaajan etusivuApua ammatinvalintaan
+100%-
ItsetuntemusTulevaisuuden haaveiluAmmattitietousTyöelämään tutustuminenOpiskelupaikkoihin tutustuminenAlojen terveydentilavaatimuksetAmmatinvalintasuunnitelmaOhjauksen tukimateriaalejaHyödyllisiä linkkejä
ammatinvalinta.fi

Opiskelupaikkoihin tutustuminen

Opiskelupaikkoihin tutustuminen edistää ohjattavien ammatinvalintaprosessia. Perusteellinen tutustuminen opiskelupaikkaan auttaa vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Missä oppilaitos sijaitsee?
  • Millaiset kulkuyhteydet oppilaitokseen on?
  • Millaiset oppilaitoksen tilat ovat?
  • Millaisia opiskelijoita oppilaitoksessa opiskelee?
  • Millainen ilmapiiri oppilaitoksessa vallitsee?
  • Millaisilta opettajat vaikuttavat?

Ohjattavien saadessa vastauksia yllä oleviin kysymyksiin heidän käsityksensä potentiaalisista opiskelupaikoista konkretisoituvat. Tämä auttaa ohjattavia tekemään perusteltuja päätöksiä. On myös helpompi aloittaa opiskelu paikassa, johon on aiemmin tutustunut.

Oppilaitosten järjestämistä avoimien ovien päivistä ja tutustumiskäynneistä ilmoitetaan yleensä oppilaitosten kotisivuilla. Muista tutustumismahdollisuuksista voi kysellä suoraan oppilaitosten opinto-ohjaajilta.

Koulutuskokeilut

Koulutuskokeilu on tutustumis- ja arviointijakso. Kokeilut on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat hakeutumassa ammatilliseen peruskoulutukseen ja tarvitsevat opinnoissaan erityistä tukea ja ohjausta.

Koulutuskokeilun aikana ohjattavien on mahdollista tutustua tiettyyn koulutukseen tai kiinnostavaan alaan. Tarkoituksena on selvittää ja arvioida kokeilijan soveltuvuutta sekä opiskelumotivaatiota ja -valmiuksia. Koulutuskokeilusta kirjoitetaan lausunto.

Tarkempia tietoja koulutuskokeiluista voi kysyä oppilaitosten opinto-ohjaajilta. Koulutuskokeilut ovat maksullisia ja niihin voi saada maksusitoumuksen KELAlta esim. TE-toimiston kautta.

Verkkotehtäviä
1. Arvioni opiskelupaikasta

opetushallitus rahoittaa