AloitussivuOhjaajan etusivuApua ammatinvalintaan
+100%-

ohjaajan_etusivu

Tervetuloa Ammatinvalinta.fi-sivustolle!

Huom!

Sivustolta on poistettu 8.3.2019 suurin osa osioista vanhentuneen ja harhaanjohtavan tiedon vuoksi. Jäljelle on jätetty ainoastaan apua ammatinvalintaan -osio.

Lue alla olevat ohjeet ennen sivuston käyttöä.

Näin saat ohjattaviesi kanssa sivustosta parhaan mahdollisen hyödyn irti!

Kenelle Ammatinvalinta.fi-sivusto on tarkoitettu?

Sivusto on tehty tukemaan nuorten ammatinvalintaprosessia. Se on suunnattu ensisijaisesti peruskoulun yläluokkien sekä ammattistarttien ja valmentavien koulutusten ohjaukseen. Sivustoa voidaan käyttää myös muissa ohjausympäristöissä esim. nuorten työpajoilla.

Voiko sivustoa käyttää erityistä tukea tarvitsevien ohjattavien kanssa?

Kyllä! Ammatinvalinta.fi-sivusto on suunniteltu käytettäväksi erityistä tukea tarvitsevien ohjattavien kanssa. Esimerkiksi monet erityisluokanopettajat vastaavat oman luokkansa oppilaanohjauksesta yläluokilla. Tämä sivusto on tehty tukemaan myös heidän työtään. Sivuston teksteissä ja tehtävissä on kiinnitetty erityistä huomiota tekstin selkokielisyyteen.

Miksi ohjaajalle ja nuorelle on omat sivustonsa?

Kuten jo huomasit, etusivulla tulee tehdä valinta siitä, onko käyttäjä ohjaaja vai nuori. Tekijät ovat nähneet ohjaajat ja nuoret kahtena eri kohderyhmänä ja halunneet tehdä molempien tarpeisiin sopivat sivustot. Sivustoilla on osittain erilaiset tekstit. Nuorten sivustolta on lisäksi karsittu pois kaikki ”ylimääräinen”, eli selkeästi vain ohjaajalle tarkoitetut materiaalit ja tehtävät.

Miten sivustoa on tarkoitus käyttää?

Ohjaajan on suositeltavaa tutustua sivustoon etukäteen. Sivustolle ei kannata mennä ainoastaan surffailemaan oppitunneilla. Se on tarkoitettu käytettäväksi ohjatusti nuorten kanssa. Sivusto toimii ohjaajalle eräänlaisena oppilaanohjauksen opettajanoppaana. Tehtävien ja tekstien on tarkoitus johdattaa ohjattavaa eteenpäin ammatinvalintaprosessissa.

Apua ammatinvalintaan -osio on suunniteltu toimimaan ammatinvalintaprosessin runkona. Osio sisältää erilaisia ohjattavien ammatinvalintaprosessia tukevia tehtäviä. Ohjaaja voi teettää ohjattavilla tehtäviä harkintansa mukaan haluamassaan järjestyksessä.

Tarkoituksena on, että ohjaaja miettii teemojen käsittelyn etukäteen.

Esimerkkisuunnitelma Itsetuntemus-teemasta voisi olla vaikka seuraavanlainen:

1. Ohjaaja käy ohjattavien kanssa yhdessä läpi esim. seuraavanlaisia asioita:

   • Miksi/miten itsetuntemus vaikuttaa ammatinvalintaan?
   • Miksi on tärkeää pohtia millainen olen ja mitä haluan työltäni?

2. Tämän jälkeen annetaan ohjattaville tietokoneella tehtäväksi itsetuntemukseen liittyviä verkkotehtäviä. Ohjattavat tulostavat tekemänsä tehtävät ja ohjaaja kerää ne seuraavaa kertaa varten.

3. Seuraavalla kerralla käydään läpi esim. pienryhmissä keskustellen edellisellä tunnilla tehtyjä tehtäviä. Tämän jälkeen tehdään ohjaajan valitsema ryhmätehtävä teemaan liittyen.

4. Henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa ohjaaja voi teettää ohjattavilla itsetuntemukseen liittyviä yksilötehtäviä.

Apua ammatinvalintaan -osiosta löytyy myös ohjaajalle erilaisia ohjauksen tukimateriaaleja ja hyödyllisiä linkkejä lista.

Koulutusalat -osiossa on koulutusaloittain jaoteltu erilaisia ammattivideoita, joita voidaan katsoa yhdessä koko ryhmän kanssa tai voit ohjata nuoret katsomaan niitä itsenäisesti. Koulutusaloihin liittyvä ammattivideotehtävä ohjaa nuoret kiinnittämään huomiota videoiden sisältöön tarkemmin.

Vaihtoehdot peruskoulun jälkeen -osioon on koottu tietoa peruskoulun jälkeisistä vaihtoehdoista. Osioon liittyvä verkkotehtävä ohjaa nuoret itse perehtymään eri vaihtoehtoihin.

Hakeminen -osiosta löytyy tietoa uudistuneen yhteishaun valintaperusteista. Osioon liittyvä verkkotehtävä ohjaa nuoret itse perehtymään valintaperusteisiin. Lisäksi sivustolta löytyy tehtäviä, joiden avulla nuori voi itse laskea omat valintapisteensä ammatilliseen koulutukseen.

Kumpaa sivustoa – ohjaajan vai nuorten – käytän oppitunnilla?

Käytä aina oppitunnilla nuorten sivustoa! Molempien sivustojen samanaikainen käyttö tunnilla saattaa hämmentää nuoria. Ohjaajan sivusto on suunnattu ohjaajalle ja sen tekstit on tarkoitettu aikuiselle taustatiedoksi oppituntien suunnittelua ja muuta ohjausta varten.

Miksi nuorilla näkyy vain osa tehtävistä?

Nuorilla on näkymässään ainoastaan yksi laatikollinen verkkotehtäviä, jotka on tarkoitettu tehtäväksi oppitunneilla itsenäisesti tietokoneella. Tehdyt verkkotehtävät voidaan tulostaa talteen. Lisäksi osa tehtävistä on tulostettavissa tyhjinä lomakkeina, jolloin ne on mahdollista tehdä myös ilman tietokonetta.

Ohjaajan näkymä sisältää verkkotehtävien lisäksi ryhmätehtäviä sekä yksilöohjauksen tehtäviä. Ryhmätehtäviin ja yksilöohjauksen tehtäviin ei tarvita tietokonetta. Ryhmätehtäviä on tarkoitus tehdä ohjatusti oppitunneilla. Yksilöohjauksen tehtävät ovat henkilökohtaisia ohjaustilanteita varten. Tarkoitus on, että ohjaaja tulostaa ryhmä- tai yksilötehtävät ennen ohjausta.

Kuka sivuston on tehnyt?

Tämä sivusto on toteutettu MOVE-hankkeena (Moninaista Ohjausta Verkossa) 1.8.2012–31.12.2013. Hanketta on rahoittanut Opetushallitus ja sitä on koordinoinut Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat toimineet Bovallius-ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Keskuspuiston ammattiopisto sekä Kiipulan ammattiopisto. Yhteistyökumppanit ovat arvioineet sivustoa ja antaneet palautetta tekijöille sivuston kehittämisen aikana.

Sivuston päätekijät:

  • Laura Sirkiä, opinto-ohjaaja ja erityisluokanopettaja (KM)
  • Sampo Harju, opinto-ohjaaja ja luokanopettaja (FM)
  • Olli Sirkiä, web designer

Voit halutessasi antaa palautetta sähköpostitse: palaute(at)ammatinvalinta.fi

opetushallitus rahoittaa